Expertisecentrum

Bijdrage PWF tot nu toe: 159.000 euro
Het Fonds werkt intensief samen met de universitaire medische centra van Nijmegen en Rotterdam (inclusief Stichting Kind en Groei) en met de patiëntenorganisatie Stichting PWS aan het expertisecentrum voor PWS in Nederland.

Eind 2014 is hiertoe door de partners een intentieverklaring getekend. Inmiddels heeft de Minister Nijmegen en Rotterdam formeel als expertisecentrum aangewezen. In vervolg hierop zal de samenwerking tussen de partners worden geïntensiveerd en vervolgens geformaliseerd.

Samen met bovengenoemde partners heeft het PWF tevens een digitaal expertisecentrum PWS gebouwd. Dit is volledig door het PWF gefinancierd. Daarnaast heeft het PWF vele honderden vrijwilligersuren in dit project geïnvesteerd.

Er is nog veel geld nodig om het expertisecentrum in stand te houden.

Klik hier om het digitaal expertisecentrum te bezoeken.