Expertisecentrum

Het Fonds werkt intensief samen met de universitaire medische centra van Nijmegen en Rotterdam (inclusief Stichting Kind en Groei) en met de patiëntenorganisatie Prader-Willi Stichting aan het expertisecentrum voor PWS in Nederland.

Eind 2014 is hiertoe door de partners een intentieverklaring getekend. Nijmegen en Rotterdam zijn door de Minister formeel als expertisecentrum aangewezen. Aan het formaliseren van de samenwerking tussen de partners wordt nog steeds gewerkt.

Samen met bovengenoemde partners heeft het PWF tevens een digitaal expertisecentrum PWS gebouwd. Dit is volledig door het PWF gefinancierd. Daarnaast heeft het PWF vele honderden vrijwilligersuren in dit project geïnvesteerd. Het digitaal expertisecentrum PWS, ook het Huis van begrip genaamd, is sinds oktober 2016 live.
Inmiddels wordt de exploitatie van het digitaal expertisecentrum door de partners gezamenlijk betaald.

Klik hier om het digitaal expertisecentrum te bezoeken.