Gedragsproblemen

Mensen met PWS hebben niet alleen lichamelijke problemen, maar vertonen ook een afwijkend gedragspatroon. Genoemd worden koppigheid, prikkelbaarheid, agressie, dwangmatigheden als plukken aan de huid en moeite met het omgaan met veranderingen.

Mensen met het Prader-Willi syndroom hebben daarom baat bij een regelmatig leven. Een duidelijke en gelijke dagindeling is belangrijk.
Afwijken van het gestructureerde dagprogramma kan aanleiding zijn tot een grote woede-uitbarsting.

Nawoord >>