Gedragsproblemen

Mensen met PWS hebben niet alleen lichamelijke problemen, maar kunnen ook een complex gedragsproblematiek hebben: koppigheid, prikkelbaarheid, agressie, dwangmatigheden als plukken aan de huid en moeite met het omgaan met veranderingen. Ze hebben daarom baat bij een voorspelbare dagindeling en duidelijke begeleiders. Een op het oog kleine verandering kan al leiden tot een emotionele uitbarsting.