Jouw testament

Staat het Prader-Willi Fonds al in jouw testament?

Legaat

Je kunt in jouw testament een deel van jouw vermogen schenken aan het PWF. Deze schenking heet een legaat.
Dat betekent dat je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bv. een huis) nalaat aan het PWF.
Het legaat komt in mindering op de erfenis die de overige erfgenamen ontvangen. Zij zijn over het bedrag van het legaat dus géén successierecht verschuldigd.

Erfgenaam

Het is ook mogelijk om het PWF bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door middel van zo'n erfstelling ontvangt PWF een percentage van jouw nalatenschap. Je bepaalt natuurlijk zelf welk percentage je aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. Het PWF is aangemerkt als een ANBI-instelling. Daarom hoeven wij geen belasting te betalen over legaten en erfstellingen.
Neem contact op met jouw notaris als je meer wilt weten. Ook voor het opmaken of wijzigen van uw testament heb je de notaris nodig.

Inkomsten uit nalatenschappen zijn voor het PWF van structureel belang!