Privacyverklaring

Klik hier om de Privacyverklaring te lezen.
De verklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (mei 2018).

Betrouwbaar, zorgvuldig en transparant

Gedragscode

Waarom een gedragscode?
We stellen ons open, integer en toegankelijk op naar onze medemens. Zo vormt ons dagelijkse doen en laten het visitekaartje van het PWF. Daar nemen we verantwoordelijkheid voor. En we verwachten van al onze vrijwilligers hetzelfde. Daarom hebben we deze gedragscode opgesteld. Er staat beschreven hoe je je gedraagt wanneer je het PWF vertegenwoordigt. De gedragscode is van toepassing op alle situaties waarin je je werk doet en herkend kunt worden als vertegenwoordiger van het PWF. Deze code geldt voor iedereen die voor ons actief is.
Klik hier om de gedragscode te lezen.

Open, integer en toegankelijk

Regeling invloed derden

Lees hier de regeling waarin de invloed en zeggenschap van donateurs, stakeholders en derde partijen (sponsors) transparant is vastgelegd.