De mensen achter het PWF

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Jan Mesu, voorzitter
  • Annet van Dalen, secretaris
  • Jan Kalisvaart, penningmeester
  • Marielle Kuijper, lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Deskundig advies

Voordat het bestuur beslist om in een nieuw project of onderzoek te investeren, wordt advies gevraagd aan een college van deskundigen. Dit college bestaat uit dr. Dederieke Maes-Festen (AVG-arts en als universitair hoofddocent verbonden aan de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten aan het Erasmus MC) en dr. Margje Sinnema (klinisch geneticus van Maastricht UMC). Daarnaast wordt desgewenst een beroep gedaan op een flexibele schil van deskundigen op specifieke deelterreinen.

Vrijwilligers

Het PWF heeft geen mensen in dienst. Bijna al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. Zij zijn vaak ouder of familielid van een kind met PWS. Wil je een steentje bijdragen aan onze activiteiten? Meld je dan aan via secretaris@prader-willi-fonds.nl