Start je eigen actie

Heb je een plan voor een actie, klik dan op de pagina Help mee om je eigen actiepagina te maken.

Start nu je eigen actie

  • Kijk op de pagina Voorbeelden om inspiratie op te doen.
  • Op de pagina Acties staan de acties die de afgelopen jaren zijn gehouden.
  • Op de pagina Lopende acties staan onze openstaande acties.
  • Op de pagina Tips vind je tips om jouw actie succesvol te maken.
  • Op de pagina Toolkit staan hulpmiddelen om jou verder te helpen bij de organisatie van jouw actie.

De spelregels voor het maken van actiepagina's zijn beschreven in een aparte disclaimer. We verwachten van jou als actievoerder dat je je houdt aan onze gedragscode.

Heb je hulp nodig? Wij staan voor jou klaar! Neem gerust contact met ons op via info@prader-willi-fonds.nl of 020 24 45 291 .

Start een actie en geef mensen met PWS kans op een beter leven !