Klachtenprocedure

Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Prader-Willi Fonds voeren hun werk met uiterste zorg uit. Ook de informatie die wij verstrekken (via de website, nieuwsbrieven of folders) is zorgvuldig opgesteld. Toch kan het zijn dat je een suggestie ter verbetering of een klacht hebt over onze organisatie. Door deze aan ons kenbaar te maken help je ons om de kwaliteit van ons werk nog verder te verbeteren en daarmee ons doel beter te bereiken.

Heb je een suggestie of een klacht?

Aarzel dan niet en neem direct contact op.

Hoe meld je een suggestie of klacht aan het Prader-Willi Fonds?

Om jouw klacht of suggestie optimaal te kunnen behandelen ontvangen wij graag de volgende gegevens van je:

  • de omschrijving van de klacht of suggestie
  • in geval van een klacht: hoe en wanneer is de klacht ontstaan
  • jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres
  • jouw relatie met het Prader-Willi Fonds (sponsor/donateur, ouder van een kind met het Prader-Willi Syndroom, wetenschapper/onderzoeker, arts/therapeut/verzorger van een kind met het Prader-Willi Syndroom of anders)

Wat doet het Prader-Willi Fonds met jouw suggestie of klacht?

Het bestuur van het Prader-Willi Fonds neemt alle ontvangen suggesties of klachten serieus.
Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
Je ontvangt binnen drie dagen een ontvangstbevestiging per e-mail en z.s.m. doch uiterlijk binnen veertien dagen een inhoudelijk antwoord op jouw suggestie of klacht. Alle klachten worden in een klachtenregister opgeslagen.

Minstens eenmaal per kwartaal vindt binnen het bestuur een evaluatie plaats van de ontvangen en behandelde klachten en suggesties.
Wij ontvangen graag een reactie van jou op ons antwoord om te weten of de klacht/suggestie naar tevredenheid door ons is afgehandeld.

Hartelijk dank voor jouw suggestie of klacht.
Dankzij jouw suggestie of klacht blijven we scherp in de activiteiten die wij als Prader-Willi Fonds ondernemen.