Gevaar voor overgewicht

Kinderen en volwassenen met PWS worden vaak dik als ze niet in toom worden gehouden. Ze zijn in staat kasten en koelkasten te plunderen, uit afvalbakken te graaien en anderen te manipuleren hen eten te geven. Alleen permanent toezicht en sloten op kasten kunnen het eetgedrag in toom houden. Als dit niet gebeurt krijgen veel mensen met PWS problemen met hun overgewicht: hart- en vaatziekten en diabetes komen dan ook veel voor met negatieve gevolgen voor de levensverwachting.

Gedragsproblemen >>