Overmaken

Je kunt jouw bijdrage overmaken naar IBAN rekeningnummer NL62 INGB 0009 5642 68 t.n.v. het Prader-Willi Fonds te Amsterdam (BIC: INGBNL2A).

Steun voor langere tijd

Als je jouw gift aan het PWF over het jaar wilt spreiden, dan kun je gebruikmaken van het machtigingsformulier voor een automatische afschrijving.
Je kunt het machtigingsformulier hier downloaden.

Hartelijk dank voor jouw steun!

Aftrekken van jouw gift

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60.

Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van jouw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van jouw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder jouw persoonsgebonden aftrek.