Overmaken

Via de doneerknop op deze pagina kun je makkelijk en snel een donatie doen. Wil je jouw bijdrage liever overmaken? Dat kan door het over te maken naar IBAN rekeningnummer NL62 INGB 0009 5642 68 t.n.v. het Prader-Willi Fonds te Nijkerk (BIC: INGBNL2A).

Steun voor langere tijd

Als je jouw gift aan het PWF over het jaar wilt spreiden, dan kun je gebruikmaken van het machtigingsformulier voor een automatische afschrijving.
Je kunt het machtigingsformulier hier downloaden.

Hartelijk dank voor jouw steun!

Belastingaftrek van jouw gift

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum om het te kunnen aftrekken van de belasting. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van € 60.

Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Je mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van jouw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van jouw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder jouw persoonsgebonden aftrek.