Contactgegevens

Postadres: Crommelinlaan 16, 2627 AC Delft
Mobiel: 06 54 91 40 83
E-mail: info@prader-willi-fonds.nl

IBAN: NL62 INGB 0009 56 42 68
BIC: INGB NL2A
Fiscaal nummer (RSIN): 8160.71.883

Stichting Prader-Willi Fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 272 63 367.