Giftenaftrek bedrijven

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting.

Leuker kunnen we het niet maken, gemakkelijker wel.......
Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek.

Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden. Giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn. De regelgeving rondom giftenaftrek is complex. Vraag advies aan een belastingadviseur.

Jouw gift of sponsoring kun je overmaken naar IBAN NL62INGB 0009 56 42 68, ten name van het Prader-Willi Fonds te Nijkerk. Hartelijk dank!

Wil je weten wat het PWF nog meer voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@prader-willi-fonds.nl of 06-50641928