Keurmerken

ANBI

Het PWF is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belasting. Dit biedt, afhankelijk van het inkomen, een voordeel tot ongeveer de helft van het geschonken bedrag.

De ANBI-verklaring kun je hier inzien.

CBF

Het PWF is tevens erkend als goed doel. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken

Je kan het certificaat hier inzien.

Lidmaatschappen

VSOP

Het PWF is lid van VSOP, de koepel van patiëntenorganisaties voor zeldzame en genetische aandoeningen.

Goede Doelen Nederland

Het PWF is ook lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Ruim 160 goede doelen zijn bij Goede Doelen Nederland aangesloten.