Wat doen we?

Het PWF organiseert samen met vrijwilligers sponsoracties om financiële middelen te werven. Deze middelen worden ingezet om onderzoeken en projecten financieel te ondersteunen.

Onderzoek

Omdat PWS door zoveel verschillende en bijzondere kenmerken wordt getypeerd, is research op velerlei gebied noodzakelijk. Gelukkig wordt het belang hiervan inmiddels breed erkend. lees verder >

Expertisecentrum

Het Fonds werkt intensief samen met de universitaire medische centra van Nijmegen en Rotterdam (inclusief Stichting Kind en Groei) en met de patiëntenorganisatie Stichting PWS aan de totstandkoming van een expertisecentrum voor PWS in Nederland. lees verder >

Fondsenwerving

Het PWF ontvangt geen subsidie van de overheid en is daardoor volledig afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. lees verder>

Subsidie aanvraag

Rechtspersonen kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij het Prader-Willi Fonds. lees verder >