Maatschappelijke waarde PWF

Het CBF, de toezichthouder op goede doelen heeft een instrument laten ontwikkelen om de maatschappelijke waarde van goede doelen te meten. Volgens deze methode is het Prader-Willi Fonds 1,5 miljoen euro waard.

Goede doelen fondsen en patiënten- en gehandicaptenorganisaties worden steeds vaker afgerekend op de impact die ze hebben: het gaat niet om wat ze graag zouden willen bereiken maar om wat ze daadwerkelijk bereiken. De overheid en aan de overheid gerelateerde organisaties (ZonMw, PGO-support, enzovoort) zullen in de toekomst nog alleen subsidiëren, indien impact en bereik aantoonbaar zijn. Ook voor het CBF (de toezichthouder op Goede Doelen) worden impact en bereik steeds belangrijker.
Voor het bestuur van het Fonds is het bereiken van impact al langere tijd een belangrijke pijler voor het beleid.
Enerzijds proberen wij erachter te komen wat door de achterban belangrijk wordt gevonden. Dat gebeurt in persoonlijke gesprekken, tijdens bijeenkomsten, via online ontmoetingsplatforms en via het middel van de online achterbanraadpleging. Anderzijds meten we wie we daadwerkelijk bereiken. Google Analytics is daarbij een belangrijk hulpmiddel.
Het meten van impact is moeilijk in een omgeving die zich soms lastig laat kwantificeren. Om die reden heeft het bestuur dit jaar enthousiast meegedaan aan een pilot van het CBF: de MAEX.
Op basis van de door MAEX gehanteerde berekeningen kan de impactwaarde van het Prader-Willi Fonds worden gekapitaliseerd op € 1.480.000.

MAEX helpt maatschappelijke organisaties impact te maken, meten en managen. De Social Handprint is een eenvoudige en toegankelijke methodiek die de positieve bijdrage van een organisatie aan de 17 Sustainable Development Goals inzichtelijk maakt. De Social Handprint is ontwikkeld om de impact van maatschappelijke initiatieven (van bewonersorganisaties tot sociale ondernemers) zichtbaarder te maken. De opgezette pilot moet antwoord geven op de vraag of de methodiek ook geschikt is voor de goede doelen die erkend zijn door CBF. Daartoe is een 25-tal relatief kleine goede doelen geselecteerd. De cluster Social Handprint biedt inzicht in de ‘positieve handdruk’, het sociale, ecologische en economische effect van een organisatie op de samenleving, en de ontwikkeling hiervan. Dit inzicht kan gebruikt worden om de impact van de organisatie te managen, door actief te sturen op duurzame doelen. Daarnaast kan de visualisatie worden gebruikt voor marketing- en communicatiedoeleinden en bij verantwoording naar diverse stakeholdergroepen.
Klik hier voor meer informatie.

Impact