Motorische Training bij PWS (MoTraP) €103.375

De Motrap studie is in Nederland uitgevoerd bij jonge zuigelingen in de leeftijd van 0-2 jaar. Dit onderzoek betrof het promotieonderzoek van Linda Reus onder begeleiding van Prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden (kinderfysiotherapeut en hoogleraar paramedische wetenschappen) en dr. Barto Otten, kinderendocrinoloog en dr. Leo van Vlimmeren, kinderfysiotherapeut.
Het onderzoek werd uitgevoerd in het Radboudumc.

Het doel van het onderzoek was drieledig:

  • Het vergroten van kennis van de motorische ontwikkeling van jonge kinderen met PWS.
  • Inzicht krijgen in het effect van oefenen gecombineerd met groeihormoonbehandeling op spiermassa, spierkracht en de motorische ontwikkeling.
  • Kwaliteitsverbetering van de zorg aan baby's en peuters met PWS en hun ouders door het ontwikkelen van een behandelprogramma dichtbij huis.

Oefenen en groeihormoon

Al bij aanvang van het onderzoek bleken er grote verschillen tussen de kinderen. Uit het onderzoek bleek dat de combinatie van groeihormoon en oefenen tot de beste resultaten leidde. De spierdikte (een maat voor de spierkracht) bleek toe te nemen tot bijna normaal en ook de motorische ontwikkeling verbeterde, maar er bleef een verschil in ontwikkeling met 'normale' kinderen bestaan.

De conclusie is dat een lage spiermassa bijdraagt aan de motorische problemen bij PWS, maar deze niet volledig kan verklaren. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een speciale ouderuitgave van het proefschrift.
Klik hier om de brochure te openen.