Psychiatrische stoornissen bij PWS €258.554

In deze studie zijn kinderen en jong volwassenen tussen de 7 - 24 jaar met PWS langere tijd gevolgd en onderzocht met als doel om psychiatrische problemen in kaart te brengen. In de groep van 61 kinderen met PWS tussen de 7 en 17 jaar oud zijn geen kinderen gevonden met psychotische symptomen. Wel voldeed een derde van de kinderen met PWS aan de criteria voor Autisme Spectrum Stoornissen. Opvallend was dat de symptomen van kinderen met PWS verschilden van de klassieke symptomen van kinderen met autisme. Kinderen met PWS hebben vooral moeite om zich in te leven in de ander en zich sociaal aan te passen aan de omgeving.

Het onderzoek is gestart in 2011 en liep door tot eind 2014. Begin 2015 is Sinddie Lo, werkzaam bij Stichting Kind en Groei, op dit onderzoek gepromoveerd.