Uitbouw digitaal expertisecentrum PWS

Sinds de start in het najaar van 2016 werden ruim 80.000 bezoeken aan het “Huis van begrip” gebracht. Het aantal bezoeken is opgelopen tot ruim 2.500 per maand.
Het Prader-Willi Fonds heeft niet alleen het digitaal expertisecentrum bekostigd maar heeft de in de beginperiode ook het dagelijks beheer op zich genomen. Dat laatste is veranderd. Sinds januari 2018 wordt de coördinatie van het Huis uitgevoerd door Angélique Schlief van IQ healthcare, onderdeel van Radboud Universitair Medisch Centrum. Belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat het digitaal expertisecentrum up-to-date blijft. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Stichting Kind en Groei, Erasmus MC, Radboudumc en de Prader-Willi Stichting.
Om het Huis in de lucht te houden is elk jaar een bedrag van ruim 35.000 euro nodig. Naast de coördinatiekosten zijn dat de kosten voor webhosting en onderhoud en de kosten voor aanpassingen aan het Huis. Inmiddels betalen de hierbovengenoemde partners wel mee, maar er komt nog steeds elk jaar een flink bedrag voor rekening van het Prader-Willi Fonds.

Help mee het Huis van begrip in de lucht te houden en druk nu op Geef!